COURSES 2019-20

NOTE: Some of the courses listed below may have prerequisites or restrictions in registration. Always follow the instructions on course WebOodi page.

NOTE: Personal Impact course offering is evolving all the time.

 •  

  Organisaatiokäyttäytyminen, 6 op (NOTE: in Finnish)

  10.09.2019 -21.10.2019. Kurssilla keskitytään erityisesti syventämään opiskelijoiden tietämystä organisaatioon kuuluvien ihmisten piirteiden, asenteiden ja toiminnan välisistä suhteista sekä tarkastelemaan yksilöä osana ryhmää ja laajempaa organisaatiota. Lisäksi kurssi tarjoaa perusymmärryksen erilaisista johtamistyyleistä ja johtajuudesta osana muuta organisaatiokäyttäytymistä.
 •  

  Good Life Engine, 5cr

  18.9.2019-31.5.2020. Good Life Engine is a nine-month routine and time management course that is designed to supplement other courses, work, lifelong learning, or personal growth by providing dynamics and models for structuring time. It gives the students the possibility to practice expressing their values and goals through action.
 •  

  Personal Development Project Plan, 1cr

  12.9.2019 – 14.5.2020. The aim of the course is to help students develop life management skills. Through iterative and incremental process student takes control of one or more personal development tasks, learns how to measure progress and celebrate success. PDPP can focus e.g. on studies or wellbeing.
 •  

  Työelämän mentorointiosaaminen, 2op (Note: in Finnish)

  16.10.2019 – 31.3.2020. Kurssilla saat käsityksen siitä, mitä mentorointi on ja opit käyttämään ja soveltamaan mentoroinnin periaatteita ja menetelmiä käytännössä. Samalla vahvistat itsetuntemustasi ja yhteistyötaitojasi. Kurssi suoritetaan mentoroimalla pääkaupunkiseudun lukiolaisten perustamia kokeiluyrityksiä.
 •  

  Human Potential, 5cr

  31.10.2019-05.12.2019. (NOTE: Students in Master’s Programme in Industrial Engineering and Management have priority). Students learn to understand human potential in organizations, methods to analyze job demands and resources, and how to develop and sustain a positive worklife. There are 5 places for attendees of “Personal Impact for University Educators”, Aalto pedagogical training elective courses.
 •  

  Itsensä tunteminen ja johtaminen, 3op (NOTE: in Finnish)

  09.01.2020-02.04.2020. Kurssin luennoilla ja harjoituksissa käsitellään henkilökohtaisia vahvuuksia, tavoitteiden asettamista ja saavuttamista, ajan ja taloudellisten resurssien hallintaa, oppimista, psyykkisiä kuormitustekijöitä ja niiden hallintaa, tunteiden vaikutusta ajatteluun ja toimintaan sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tekijöitä.
 •  

  Filosofia ja systeemiajattelu, 3op (NOTE: in Finnish)

  22.01.2020-18.03.2020. Luentosarja hahmottaa esiin teemoja filosofian, ihmistutkimuksen ja systeemiajattelun perinteistä ja on otteeltaan maailmankatsomuksellinen ja soveltava. Luennoitavat sarjat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja voidaan suorittaa toistuvasti. Kurssin voi suorittaa osana Aalto-yliopiston pedagogisen koulutuksen valinnaisia kursseja nimikkeellä “Personal Impact for University Educators”. 
 •  

  Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen (NOTE: in Finnish)

  15.01.2020-30.04.2020. Vaikuttavaksi johtajaksi kasvaminen on opiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan johtajille tarkoitettu kurssi, johon osallistujaksi voivat ilmoittautua ylioppilaskuntien ja osakuntien puheenjohtajat ja hallitusjäsenet sekä muiden opiskelijayhdistysten, ainejärjestöjen, harrastusyhdistysten ja kiltojen puheenjohtajat. Lisätietoa MyCoursesissa.
 •  

  Yhteisössä vaikuttaminen, 3op (NOTE: in Finnish)

  Opiskelija voi osallistua kurssille, jos hän on toiminut (kalenterivuonna 2019) i) Aalto-yliopiston sääntöjen mukaisessa tai yliopiston asettamassa toimielimessä (yliopiston tai korkeakoulun akateeminen komitea, koulutusneuvosto, tutkintolautakunta tai vastaava) tai ii) sitoutuneesti opiskelijatoiminnassa (ylioppilaskunnan tai opiskelijajärjestöjen toiminnassa) tai iii) aktiivisesti vastaavassa toiminnassa, kuten jaostotoiminnassa.

GET in touch !

personalimpact@aalto.fi